Despre Noi
COLEGIUL FARMACISTILOR MURES

Farmaciștii mureșeni au înfiintat în februarie 1990, Asociația Farmaciștilor din Județul Mureș.  La aceasta adunare generala s-a votat Statutul Asociație și s-au ales organele de conducere.
 Primul președinte al Asociatiei Farmaciștilor din județul Mureș a fost doamna farm.pr. Balogh Eniko.
Asociația a primit din partea Consiliului Județean Provizoriu de Uniune Natională o autorizație provizorie fiind considerată o organizație obșteasca cu scop nepatrimonial”. În luna martie 1990 Asociația a fost înregistrată la Judecătoria Tg.Mureș, pozitia 88, unde primește Hotărârea Judecătoresca de înființare, fiind legalizat statutul și organele de conducere.
 În anul 1997 odată cu apariția Legii 81 privind exercitarea profesiei de farmacist, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Farmaciștilor din România, apare Statutul farmaciștilor și Codul de etică și deontologie profesională. Pentru prima data în România profesia de farmacist a devenit o profesie reglementată, iar

Colegiul Farmacișilor din România o organizație profesională.
La nivelul județului Mureș au loc alegeri în conformitate cu noua lege. La adunarea generală din martie 1997 se adoptă noul Statut și Cod de deontologie profesională. Se hotărește schimbarea denumirii în Colegiul Farmaciștilor din Județul Mureș, acesta fiind continuatorul Asociației Farmaciștilor din Județul Mureș cu toate drepturile ce decurg din aceasta și se aleg noi organe de conducere.

În 2006 apare Legea 95 - legea reformei în domeniul sănătății care cuprinde și titlul XIV - exercitarea profesiei de farmacist, organizarea și funcționarea

Colegiului Farmaciștilor din România, astfel:
„Colegiul Farmaciștilor din Romaânia este organism profesional apolitic, fără scop patrimonial, de drept public, cu responsabilitați delegate de autoritatea de stat, în domeniul autorizării, controlului și supravegherii profesiei de farmacist ca profesie liberală, de practică publică autorizată.

Colegiul Farmaciștilor Mureș a achizitionat in anul 2007 sediul organizatiei judetene iar din anul 2008 funcționează în Tg.Mureș, str. Mimozelor nr.3/3.
Primul președinte al Colegiului Farmaciștilor din Județul Mureș a fost dna farm.pr. Șipos Mioara.A urmat dna farm.pr.Vas Iustina  până în 2016 .

În mandatul 2016-2020 președinte a fost dna farm.Radu Nicoleta .

Președinte în exercițiu, este doamna Farm.Logigan Maria-Nicoleta.

Odata cu aprobarea Ordinului 75/2010, echipa Colegiului Farmaciștilor Mureș pune bazele primelor proceduri privind implementarea Regulilor de bună practică farmaceutică în anul 2011.

În 2019,echipa de evaluatori ai colegiului Mureș  contribuie la îmbunătățirea instrumentelor de lucru ale evaluatorilor iar Colegiul Farmaciștilor din România certifică respectarea acestor reguli în farmacii prin emiterea Certificatului RBPF.

Din anul 2019,intră în procesul de certificare și monitorizare RBPF și drogheriile.
Colegiul Farmaciștilor Mureș instruiește și testează toți farmaciștii în ce privește implementarea RBPF, evaluează anual farmaciile privind implementarea RBPF.

 În anul 2012 echipa Colegiul Farmaciștilor Mureș elaborează primul

Manual al Calitatii (MQ), document care prezintă politica în domeniul calitații și descrie sistemul de management al calitații pentru farmaciile publice și de spital.
Farmaciștii autori ai lucrării sunt: Bogdan Alina, Burcă Rodica, Butiurca Manuela, Cherecheș Marius, Logigan Nicoleta, Marian Dragoș, Pap Daniela, Rad Mihaela, Ștefan Adriana, Vas Iustina, Vodă Cosmina, iar tehnoredactarea este realizată de farm.Radu Nicoleta. 

 În anul 2013, în luna septembrie este organizată prima „Conferința a farmaciștilor practicieni” în care farmaciștii au posibilitatea de a prezenta lucrări ca rezultat al propriei experiențe.
 Colegiul Farmaciștilor Mureș are înregistrat un numar de 750 de farmaciști cu practică in județul Mureș în toate domeniile de activitate: farmacii comunitare , de spital, producție, distribuție,instituții de control și inspecție DSP,unitatea teritorială a ANMDMR  și nu în ultimul rând în  unități de invățământ universitar .

Colegiul Farmaciștilor din România iși premiază excelența în profesie prin organizarea anuală a Galei Farmaciștilor .Din 2012 până în prezent județul Mureș a obținut numeroase premii de onoare la aceasta gala la toate categoriile  atât ca și colegiu ,cât și prin membrii săi .

În 2020 odată cu pandemia de Covid-19 ,activitatea colegiului a trecut printr-un proces intens de digitalizare, oferind membrilor săi instrumente moderne de comunicare și relaționare .A fost adusă la zi situația farmaciștilor și a unităților farmaceutice în platforma națională a farmaciștilor Net-DD.În prezent membri

CF Mureș sunt în grupurile de lucru ale CFR în ceea ce privește modificarea certificatului RBPF ,a instrumentelor de lucru a evaluatorilor în concordanța cu legislația în vigoare ,precum și în grupul de lucru pentru propuneri servicii farmaceutice.

Instruirile în această perioada grea de pandemie au continuat prin evenimente în format on-line iar Conferința farmaciștilor practicieni ediția a VIII-a 2020 a fost organizată  tot în format on-line pe platforma natională a farmaciștilor,net-dd.  în premieră în anul 2020,cu o participare de peste 800 de farmaciști .